ฟรี

ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
116หมู่ 12 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110
โทรศัพท์ 043267132

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม

...