ฟรี

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

          สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 
 
                   พระธาตุ          หมายถึง          สัญลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น
ใบโพธิ์            หมายถึง          ความเจริญงอกงามด้วยความรู้...